روحانی در3ماه هیچ قانونی را در مهلت قانونی ابلاغ نکرد

بر اساس گزارش معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی، رئیس جمهور در ۳ ماهه دوم از اجلاسیه سوم، ۷ شهریور ۹۳ تا ۶ آذر، هیچ کدام از قوانین مصوب مجلس را در مهلت قانونی ابلاغ نکرده است.

نقل از تسنیم، معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی گزارش عملکرد نظارتی نهمین دوره مجلس، 3 ماهه دوم از اجلاسیه سوم (7 شهریور 1393 تا 6 آذر 1393) را آماده کرده است که مهمترین محورهای آن به شرح ذیل است.

در مهمترین محورهای این مجموعه که شامل امور نظارتی مجلس نهم در 3 ماهه دوم از اجلاسیه سوم است، عبارتند از:

1- نظارت بر ابلاغ و انتشار قوانین: از مجموع 6 قانون ابلاغ شده به رئیس‌جمهور در بازه زمانی فوق، ایشان هیچکدام از این قوانین را در مهلت قانونی 5 روزه (مذکور در ماده اول قانون مدنی) ابلاغ نکرده و در ابلاغ 6 قانون به روزنامه رسمی نیز مجموعا به مدت 39 روز تاخیر داشته است.

2- نظارت بر اجرای قوانین و عملکرد مسئولان و دستگاه‌های اجرایی: پایش مصوبات دولت حکایت از آن دارد ک